Firmaordning

Fysioterapi og massage for jeres medarbejdere

Hos ProTreatment er der mulighed for at indgå aftale om en firmaordning, der tilgodeser netop din virksomheds og medarbejderes individuelle behov.

Vi kan fx tilbyde behandling og udredning af problemer, før disse bliver til en eller mange sygedage.

Vi tilbyder faste tider på vores klinikker, eller vores fysioterapeut kommer ud på jeres virksomhed på aftalte dage.

Hos ProTreatment kan vi også tilbyde massageordning, hvis virksomheden har mere fokus på afstresning end egentlig behandling – og en kombination er naturligvis også en mulighed.

  • ProTreatment leverer alt behandlingsudstyr, og vi medbringer massagebriks
  • Alle behandlere er autoriserede fysioterapeuter
  • Alle fysioterapeuter er i stand til at stille en diagnose og planlægge relevant behandlingsforløb uafhængig af lægeordinering
  • Løbende evaluering af ordningen
  • Patientansvarsforsikring
  • Behandlingsordningen kan kombinere med gennemgang af arbejdspladser eller specifik træningsinstruktion på arbejdsplads

Skattefrihed

Sundhedsordninger, med fokus på forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og gener, er skattefrie for medarbejderne og fradragsberettiget for arbejdsgiveren. Det samme gælder relevante undersøgelser og justering af arbejdspladser. Ordningen kan desuden laves som en bruttolønsordning, hvor en evt. egenbetaling fra medarbejderen kan fratrækkes i bruttolønnen.

Momsfritagelse

Sundhedsydelsen fysioterapi er fritaget for moms.

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan den bedste løsning for jeres virksomhed kan se ud. Send en mail til klinik@protreatment.dk.

Portræt af Fysioterapeut Benno Gøttsche
om5
om6