Akkreditering

Akkreditering er en kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder.

Hvad er akkreditering?

I Danmark har vi det, der hedder Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). IKAS har til opgave at drive og udvikle Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der er med til at sikre kvaliteten i de helt eller delvist offentligt finansierede sundhedsydelser.

Akkreditering og DDKM handler om kvalitetsvurdering og -udvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

Der er 14 standarder til fysioterapipraksis, som er udviklet i et samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter heriblandt seks fysioterapeuter, Danske Regioner, Det Fælles Kommunale Sundhedssekretariat, KL og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

De 14 standarder er blevet testet i et pilotprojekt i perioden august 2016 til marts 2017 med deltagelse af 17 fysioterapiklinikker, som gennemgik hele akkrediteringsprocessen og testede standarderne. Efterfølgende blev standarderne justeret på baggrund af erfaringerne fra pilottesten og feedback fra pilottestklinikkerne.

Akkrediteringen forløber inden for overenskomstperioden over de næste 3 år. De første klinikker varsles d. 1. maj 2019, og de eksterne surveys (besøg i klinikkerne) er planlagt til perioden november 2019 – december 2021.*

Akkreditering hos ProTreatment

Vi er på vores klinik i Jorcks Passage blevet udtaget som en af de første klinikker, der skal gennemgå processen for akkreditering, og vi har vores survey primo november 2019. Vi har ydermere valgt at lade resten af vores ydernummerklinikker undergå hele processen allerede i starten af 2020, da vi har bedt om få fremrykket vores datoer, således at alle vores klinikker forhåbentlig er akkrediteret senest efteråret 2020.

Læs mere om akkreditering.

Har du oplevet en utilsigtet hændelse ved besøg på en af vores klinikker?

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Hjælp os til at blive endnu bedre”.

Er du blevet skadet efter behandling på en af vores klinikker?

Læs Patienterstatningens pjece ”Skadet efter behandling eller medicin? Se om du har ret til erstatning”.

 

*kilde: https://www.ikas.dk/forside/