Hjemmebehandling

Fysioterapeutisk behandling og genoptræning i hjemmet

Hos ProTreatment tager vores behandlere også på hjemmebehandlinger – det være sig behandling i eget hjem, på plejehjem, bosted el.lign.

Hjemmebehandling er typisk rettet mod at forbedre eller vedligeholde funktionsniveau i eget hjem. Den kan f.eks. have fokus på balance, gang eller styrketræning med henblik på at have styrken til at rejse sig fra stol, gå fra køkken til stue uden at falde etc. I andre tilfælde kan hjemmebehandling handle om at blive bevæget mere passivt igennem eller modtage manuel behandling, hvis der er tale om lammelser.

Behandlingen bliver i alle tilfælde tilpasset den enkeltes behov på baggrund af en faglig vurdering foretaget af fysioterapeuten. Find nærmeste klinik.

Hos ProTreatment tilbyder vi hjemmebehandling i det omfang det er nødvendigt og berettiget. Hvis du er såkaldt vederlagsfri patient med en §62 henvisning til behandling i hjemmet, er det helt uden omkostninger for dig.

Er du ikke vederlagsfri patient, men blot hindret i at møde op på en af vore klinikker pga. din skade, og har en §51 henvisning til behandling i hjemmet, kan du modtage behandling i hjemmet mod delvis egenbetaling.

Læs mere om §§ 51 og 62 henvisning fra lægen ved at klikke her.

Vores klinik i Dragør har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og du kan derfor ikke anvende din henvisning fra lægen på denne klinik. Men vores klinik i Dragør tilbyder hjemmebehandling mod egenbetaling. Kontakt os for mere information.