Henvisning fra lægen i forbindelse med fysioterapi

Almindelig fysioterapi (speciale 51)

Vi har overenskomst med det offentlige, hvilket betyder, at du kan få tilskud på ca. 40% til din behandling hos os, hvis du har fået en henvisning. Din praktiserende læge, en speciallæge eller en læge på hospitalet kan bevilge dig henvisning til fysioterapi.
Du skal have fået bevilget henvisningen fra lægen inden du kommer til din første behandling hos os, hvis du skal gøre brug af en henvisning. Lægen lægger  en elektronisk henvisning på Henvisningshotellet, så vi kan hente den til vores system.

En henvisning skal tages i anvendelse inden to måneder efter, at lægen har udstedt den.

Vederlagsfri fysioterapi ved svært fysisk handicap / progressiv sygdom (speciale 62)

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er overordnet set målrettet personer med svært fysisk handicap, funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom eller medfødte eller arvelige sygdomme. Formålet med den fysioterapeutiske indsats for disse personer er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til personer, som opfylder en række fastsatte kriterier.

For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (maj 2021), herunder den dertil hørende diagnoseliste. Klik her for at gå til Sundhedsstyrelsens Vejledning.

For mere information henvises til Sundhedsstyrelses hjemmeside og vi opfordrer også til, at du kontakter egen læge, der kan bistå med yderligere information.

BEMÆRK!!
ProTreatment i Dragør har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og du kan derfor ikke anvende din henvisning fra lægen på denne klinik. I Dragør kan du naturligvis anvende sundheds- og ulykkesforsikring.

Egenbetaling

Det er altid muligt at få behandling på en af vores klinikker, og det er derfor ikke et krav, at du har fx en henvisning eller en sundhedsforsikring. Det betyder dog blot, at du ikke får tilskud, og derfor selv skal betale for behandlingen.