Holdtræning

På alle vores klinikker tilbyder vi specifik holdtræning. Træning er et ekstremt vigtigt element både i helings- og rehabiliteringsprocessen, og derfor skal holdtræningen i mange behandlingsforløb ses som en integreret del af forløbet.

Gennem øvelser og træning genopretter vi funktionsniveauet efter skade eller operation. I langt de fleste tilfælde er det heldigvis ikke nødvendigt med operation. Flere og flere undersøgelser peger på, at den langsigtede prognose for forskellige problematikker er lige så god gennem træning alene som ved operation.

I rehabiliteringsprocessen er træning en naturlig og vigtig del. Vi opfordrer altid til deltagelse på holdtræning, når patienten er klar til det. På holdtræning træner man med andre ligestillede, hvilket ofte øger motivationen gevaldigt, det giver mulighed for samspilsøvelser, der er igennem holdtræning også bedre muligheder for direkte at trække på træningserfaringer holddeltagere mellem og endeligt så har holdtræning generelt bare en meget positiv indvirkning på humøret.

Vi har et bredt udvalg af holdtilbud, og vi opfordrer til, at du ser på holdplanen specifikt for din lokale ProTreatment (se nedenfor), og du kan læse mere om indholdet på vores hold her.

På nogle af vores hold niveaudifferentierer vi, således at holdene er endnu mere specifikke og målrettede til holddeltagernes niveau, således at patienten, der aldrig har været på et knæhold før ikke skal deltage på et hold med elitesportsudøvere, der måske har genoptrænet i en længere periode.

Hold

Balance / Styrke

Balance / Styrke

Alder: +40 år.

Hvem er holdet for?: ProTreatments balance-/styrkehold henvender sig til alle, der af forskellige og individuelle årsager har nedsat funktionsniveau og derfor har behov for styrke, stabilitet og balancetræning. For at kunne deltage på holdet skal man kunne gå selvstændigt rundt og komme op og ned fra gulv (gerne med hjælp).
Holdet er særligt egnet til personer, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Hovedformål: Øget muskelstyrke og muskeludholdenhed samt forbedring af balance og koordination.

Eksempel på træningen: På holdet laves der øvelser for hele kroppen med fokus på ryg, mave, holdning samt styrke af ben. Deltagerne bliver udfordret på balancerevnen, hvilket giver større stabilitet omkring leddene.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Øvrigt: Træningen bliver individuelt tilpasset efter den enkelte holddeltageres behov, men der indgår altid kondition, styrke og mere funktionelle øvelser.

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev / Slangerup / Svinninge.

Børn og unge

Børn og unge

Alder: 8 – 14 år.

Hvem er holdet for?: ProTreatments hold for børn og unge henvender sig til børn/unge med gener fra bevægeapparatet. Det kan fx være børn/unge med hypermobile led og/eller gener fra muskler/led i forbindelse med fysisk aktivitet.

Hovedformål: Mange børn og unge oplever gener i led og muskler ved voksealderen, dette er noget, vi prøver at afhjælpe ved at træne dem til en stærkere og mere balanceret krop.

Eksempel på træningen: Der trænes muskelkontrol ved styrkeøvelser og forskellige funktionelle øvelser. Den primære træning består af funktionelle øvelser for at øge den muskulære kontrol samt kropsbevidsthed.
Vi arbejder med styrke, balance, koordination og udholdende. Træningen vil være meget varieret, og ofte vil der indgå forskellige lege og fællesaktiviteter

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Holdet udbydes i ProTreatment: Svinninge.

Dynamisk Parkinson

Hvem er holder for?: Holdet henvender sig til personer med Parkinson, typisk i alderen 40-65 år og typisk stadig på arbejdsmarkedet. For at deltage på dette hold, skal man selv kunne komme op og ned fra gulv i et rask tempo.

Hovedformål: Fokus på at træne balance, øge muskelstyrke generelt i hele kroppen og mulighed for at styrke koordinationen.

Eksempel på træning: Fokus på hastighed i nogle af øvelserne for at øge konditionen. Balanceøvelser på stor pilatesbold, styrketræning med vægte og egen kropsvægt.

Niveau: mellem/højt

Efterfødsel

Hvem er holdet for?: ProTreatments efterfødselshold henvender sig til kvinder, som har født.
Deltagelse på holdet forudsætter, at man har fået godkendelse fra egen praktiserende læge (v. 8 ugers tjek) og henvender sig til patienter med og uden kompliceret graviditets-/fødselsforløb.

Hovedformål: Aktivere bækkenbunden efter fødslen. Genoptræne ryg, mave, balder, over- og underkrop efter fødslen på den korrekte måde. Der er fokus på holdningen i forbindelse med amning og løft af baby. Desuden så vil hele træningen være individuel tilpasset, således at den har fokus på den enkelte holddeltagers behov og udfordringer.

Eksempel på træning: Squat, lunges, bækkenløft, bækkenbundsøvelser, push/pres med vægte. Alle øvelser foregå som holdtræning eller cirkeltræning. Træningen er meget varierende fra gang til gang.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Øvrigt: Det er naturligvis muligt at tage sit barn med til træningen, da mange af øvelserne kan udføres sammen med barnet.

Holdet udbydes i ProTreatment: Jorcks.

Før- og efterfødselshold

Før- og efterfødselshold

Hvem er holdet for?: Holdet henvender sig til kvinder både under graviditet samt efter fødslen. Det er til kvinder, som gerne vil forberede kroppen på forandringerne samt dem, der gerne vil genoptrænes efter fødsel.
Deltagelse på holdet efter fødsel forudsætter, at man har fået godkendelse fra egen praktiserende læge (v. 8 ugers tjek) og henvender sig til patienter med og uden kompliceret graviditets-/fødselsforløb.

Hovedformål: Træningen har til formål at genopbygge/klargøre kroppens mobilitet og styrke i bækkenbund samt maveregion, men der vil også være fokus på de øvrige dele af kroppen.

Eksempel på træningen: Der vil være fokus på træning af bækkenbund, mave, ryg og balder. Herudover vil der være fokus på kredsløb, mobilitet og holdning. Desuden så vil hele træningen være individuel tilpasset, således at den har fokus på den enkelte holddeltagers behov og udfordringer.

Niveau:
Ingen niveauopdeling.

Øvrigt: Det er naturligvis muligt at tage sit barn med til træningen, da mange af øvelserne kan udføres sammen med barnet.

Holdet udbydes i ProTreatment: Herlev / Svinninge.

Gigt

Hvem er holdet for?: ProTreatments gigthold er for personer med gigtlidelser, som ikke er slidgigt.

Hovedformål: Formålet er at øge muskelstyrken omkring leddene i over- og underkroppen. Der er fokus på konditionstræning.

Eksempel på træning: Der tages på holdet udgangspunkt i den enkelte holddeltageres niveau, og der arbejdes ud fra dette. Træningen har fokus på at træne med egen kropsvægt eller vægte med få kilo for at tage hensyn til leddene så meget som muligt.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Fysio-pilates

Fysio-pilates

Alder: +15 år.

Hvem er holdet for?: Alle kan deltage på ProTreatments Fysio-pilates-hold, dog er det en forudsætning, at man kan komme op og ned fra gulv, da de fleste øvelser foregår på en måtte på gulvet.

Hovedformål: Træning af stabilitet og styrkelse og forbedring af kropsholdning. Øvelserne tilpasses den enkelte holddeltager.

Eksempel på træningen: I fysio-pilates er coren/muskelkorsettet (= lænd og mave) i fokus, da dette har betydning for kropsholdning og stabilitet.  Der trænes gennem dynamiske øvelser, som koordineres med vejrtrækningen.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Holdet udbydes i ProTreatment: Herlev.

GLA:D

GLA:D

(Godt liv med artrose i Danmark)

Hvem er holdet for?: Holdet henvender sig til patienter med artrose (slidgigt) i hofte- og/eller knæled. Inden deltagelse på holdet, skal man have været forbi en af vores fysioterapeuter, der er certificeret i GLA:D til undersøgelse, test samt personlig instruktion i øvelser.

Hovedformål: Formålet med GLA:D er – gennem specifik træning – at reducere smerter, forbedre funktion og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en eventuel operation.

Eksempel på træningen: Træningen bygger på specifikke øvelser, hvor der hele tiden er fokus på teknikken i øvelserne via kontrol, kvalitet og koncentration. Træningen er bygget op som stationstræning. Vi afholder træningen i små hold for at sikre kvaliteten.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Øvrigt: GLA:D er et specifikt uddannelses- og træningsforløb til patienter med artrose (slidgigt) i knæ og/eller hofteled. For at deltage på GLA:D, skal man tilmeldes et af vores forløb (vi starter løbende hold op). Et forløb varer otte uger med holdtræning to gange ugentligt samt en ugentlig hjemmeselvtræning. Yderligere vil der være to gange teoriundervisning, hvor formålet er, at holddeltagerne får en bedre indsigt i artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling og hvad deltageren selv kan gøre. Tre måneder efter opstart, er der en individuel opfølgning.
Læs mere om GLA:D ved at klikke her.

Holdet udbydes i ProTreatment: Slangerup.

Gravid

Hvem er holdet for?: Gravide

Hovedformål:  Øge stabiliteten omkring bækken og lænd ved hjælp af styrkeprægede øvelser. Derudover er der fokus på at øge styrken af midt-ryg for at forebygge gener ved amning.

Eksempel på træning: Måtteøvelser med henblik på at øge styrken omkring ryg og bækken. Elastikøvelser for at styke midt-ryg. Cirkeltræning for at arbejde med stabilitet/styrke i hele kroppen.

Niveau: Alle

Holdet udbydes i ProTreatment: Jorcks Passage.

Individuelt tilrettelagt træning

Individuelt tilrettelagt træning

Hvem er holdet for?: ProTreatments individuelt tilrettelagte træning henvender sig til seniorer med et behov for generel træning.

Hovedformål: Træning af styrke, kondition og balance. Formålet er at forbedre eller vedligeholde den enkeltes funktionsniveau. Træningen tilrettes individuelt til den enkelte holddeltager og justeres løbende efter behov og niveau.

Eksempel på træningen: Der trænes både balance og styrke med henblik på at forbedre holddeltagernes funktionsniveau i dagligdagen.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev / Slangerup.

Knogleskørhed

Alder: +50

Hvem er holdet for?: Dette hold henvender sig til alle, der enten er i forstadie til eller har osteoporose/knogleskørhed. For at kunne deltage på holdet skal man kunne gå selvstændigt rundt.

Hovedformål: Øge det daglige funktionsniveau, forebygge forværring af osteoporose og mindske smerter. Dette gøres ved at styrke muskler og knogler samt øge kroppens stabilitet og balance for at mindske risikoen for faldepisoder og knoglebrud.

Eksempel på træning: På holdet laves styrke- og stabilitetsøvelser for hele kroppen, og deltagerne bliver udfordret på balanceevnen. Dette hold er specielt egnet til personer med osteoporose, da der er fokus på at undgå bevægelser/øvelser, som øger risikoen for knoglebrud.

Niveau: Mellem-lavt niveau. Nogle føler sig ikke trygge ved at træne efter at have fået diagnosen osteoporose samt efter måske tidligere at have oplevet brud og/eller sammenfald i rygsøjlen. Der tages højde for denne usikkerhed, for den enkelte holddeltagers niveau samt graden af osteoporose.

Øvrigt: Tilbydes der ikke et osteoporose-hold i din nærmeste ProTreatment-klinik, anbefales det er deltage på balance/styrke-hold. Her tilpasses træningen altid den enkelte holddeltagers behov, niveau og eventuelle diagnose.

Holdet udbydes i ProTreatment: Herlev

Knæ / Hofte / Fod

Knæ / Hofte / Fod

Alder: +10 år.

Hvem er holdet for?: ProTreatments knæhold er rettet mod patienter med nedsat muskelaktivitet i hofte, knæ eller fod. Det kan fx være grundet knæskade, hofte/lyske gener og ankelproblematikker.

Som holddeltager skal man inden, at man opstarter på knæ-/hofte-/fod-hold, være introduceret til grundøvelser med tæppeflis samt til øvelser for aktivering af muskelkorset enten fra fysioterapeut på klinikken eller fra tidligere deltagelse på knæ-/hofte-/fod-holdet.

Hovedformål: Øget muskelstyrke, kontrol, balance, genoptræning efter operation og generelt at arbejde med stabilitet og kontrol omkring knæ, hofte og fod.

Eksempel på træningen: Øvelserne og intensiteten varierer fra niveau til niveau, men basistræningen, der går igen uanset niveau, er bygget op over grundøvelser på gulv for aktivering af nedre mave, ryg, hofte og knæ, specifikke tæppeflisøvelser for for- og bagside af lår samt funktionelle øvelser på gulv.
Der er udtalt fokus på øvelsernes kvalitet.

Niveau: senior / lavt / mellem / højt (varierer fra klinik til klinik)

Øvrigt for deltagelse på “Knæ/Hofte/Fod højt niveau”: det forudsætter et forudgående og godt kendskab til grundøvelserne samt et vist niveau af kropskontrol og stabilitet af knæ. Der indgår styrkeøvelser såvel som løb, retningsskift og hop.

Øvrigt for deltagelse på ”Senior Knæ/Hofte/Fod”: Træningen er målrettet holddeltagere med gangbesvær og artrose (slidgigt). Træningen er inspireret af principperne fra GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark).

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Dragør / Herlev / Slangerup / Svinninge.

”Senior-knæ/hofte/fod” udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev.

Neurologi

Hvem er holdet for?: ProTreatments neurologihold retter sig primært med patienter med Sclerose eller patienter, der har en neurologisk sygdom, hvor de udtrættes hurtigt.

Hovedformål: Træne styrkelse af hele kroppen. Der er fokus på at øge balancen og koordinationen.

Eksempel på træning: Træning i maskiner for at øge styrken i muskulaturen. Let styrketræning på måtte i træningssalen. Alle former for boldspil for at øge koordinationen og balancen. Til sidst strækøvelser for at øge fleksibiliteten i vævet.

Niveau: Alle

Holdet udbydes i ProTreatment: Jorcks Passage

Parkinson

Parkinson

Hvem er holdet for?: ProTreatments parkinsonhold henvender sig til patienter med Parkinsons sygdom. Man skal kunne gå selvstændigt rundt for at deltage på holdet. Det vil være en fordel, om man også selv kan komme op og ned på gulvet (med hjælp), men dette er ikke et krav.

Hovedformål: Træning af balance, styrke/-udholdenhed, kondition samt koordination.  Der tages hensyn til den enkeltes behov og øvelserne tilpasses herefter.

Eksempel på træningen: Øvelserne sammensættes efter den enkelte holddeltagers behov og niveau.

Niveau: Alle patienter med Parkinsons sygdom, der kan gå selvstændigt rundt.

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev / Slangerup.

Ryg

Ryg

Aldersgruppe: +15 år.

Hvem er holdet for?: ProTreatments ryghold henvender sig til alle med rygproblemer, der ubesværet kan komme op og ned fra gulv.

Hovedformål:  At holddeltagerne blive stærkere og mere stabile omkring lænd og mave (= core), og derved vil kunne klare daglige aktiviteter uden eller med reducerede smerter eller at kunne genoptage en sport.

Eksempel på træningen: Der tages på holdet udgangspunkt i den enkelte holddeltageres niveau, og der arbejdes ud fra dette. Det betyder, at holddeltagerne bliver udfordret på individuelle niveauer. Der vil være fokus på teknikken i øvelserne. Vi arbejder med forskellige redskaber udover egen krop. Dette kan bl.a. være bolde og elastik.
Der er fokus på kvalitet i udførslen af de enkelte øvelser, så de rette muskler trænes, og leddene er i den korrekte position.

Niveau:
alle / lavt / mellem / højt (varierer fra klinik til klinik).

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev / Slangerup / Svinninge.

Sclerose

Sclerose

Hvem er holdet for?: ProTreatments sclerosehold henvender sig til patienter med sclerose. Øvelserne tilpasses individuelt til den enkelte holddeltager, så alle kan deltage på dette hold.

Hovedformål: Træning af udholdenhed, kondition, styrke og balance. Der er fokus på vedligeholdelse af funktionsniveau og forbedring heraf.

Eksempel på træningen: Øvelserne sammensættes efter den enkelte holddeltagers behov og niveau, og man udfører eget program under vejledning.

Niveau: Alle sclerosepatienter kan deltage.

Holdet udbydes i ProTreatment:  Albertslund / Herlev / Slangerup.

Skulder / Nakke

Skulder / Nakke

Alder: +15 år.

Hvem er holdet for?: ProTreatments skulder- / nakkehold henvender sig til alle med nakke- og/eller skulderproblemer, der ubesværet kan komme op og ned fra gulv.

Hovedformål: Fokus på stabilitet, mobilitet og styrke omkring skulder, øvre ryg samt nakke, og bliver der arbejdet med holdningskorrektion. Målet er for holddeltagerne at kunne vende tilbage til dagligdagsaktiviteter/arbejde uden smerter/reducerede smerter eller at kunne genoptage en sport.

Eksempel på træningen: Stående udad-rotation af skulderen med elastik med fokus på skulderbladets placering.
Vi har fokus på mange korrekte gentagelser med få kilo som belastning samt at være i ”den korrekte stilling/holdning”. Derudover er bevægelighed og udholdenhed to af nøgleordene på dette hold.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Holdet udbydes i ProTreatment: Albertslund / Herlev / Slangerup / Svinninge.

Super GLA:D

Super GLA:D

(Godt liv med artrose i Danmark)

Hvem er holdet for?
: Holdet henvender sig til patienter med artrose (slidgigt) i hofte- og/eller knæled, der allerede har gennemført GLA:D-forløb hos os i ProTreatment.

Hovedformål
: At bevare og fortsat forbedre det allerede opnåede resultat efter GLA:D-forløb. Yderligere oplysning kan ses under GLA:D-hold.

Eksempel på træningen
: Vi tager udgangspunkt i GLA:D-øvelser, men vil fortsætte med at udfordre holddeltagerne, så der vedbliver med at være udvikling. Der vil derfor blive tilføjet nye øvelser.

Niveau
: have gennemført vores GLA:D-forløb.

Øvrigt: Læs mere under GLA:D-holdet. For mere generel information om GLA:D klik her.

Holdet udbydes i ProTreatment: Slangerup.

Yoga

Yoga

Aldersgruppe: +15 år.

Hvem er holdet for?: Yoga hos ProTreatment henvender sig til holddeltagere, der selvstændigt kan komme op og ned fra gulv.

Hovedformål: Holdet har fokus på udstræk og afspænding. Smidighed, balance samt øget velvære er ligeledes i centrum på holdet.

Eksempel på træningen: Smidiggørelse/bevægelse og udstræk af muskulaturen.
Vi træner primært på gulv med egen kropsvægt som eneste belastning. Der er fokus på vejrtrækning og hver gang afsluttes med skiftende typer af afspænding.

Niveau: Ingen niveauopdeling.

Øvrigt for ProTreatment Svinninge: Holddeltagerne skal selvstændigt kunne gå på trapper, da træningen foregår i vores holdlokale i kælderen.

Holdet udbydes i ProTreatment: Svinninge.