Genoptræning

Hvad er genoptræning?

Genoptræning er almindeligvis udtryk for den træning/det forløb, der følger i tiden efter en skade eller i forbindelse med en operation.

Ved genoptræning af et specifikt område forsøger man at gøre muskler, sener, ligamenter, knogler mv. stærkere og mere modstandsdygtige over for gentagen skade. Samtidig lægges der i genoptræningen vægt på at rette eventuelle kompensationsmønstre, således at patienten så vidt mulig oplever balance og smertefrihed i kroppen som helhed.

Denne form for træning kan både være præ- og postoperativt, dvs. både før og efter en operation (f.eks. af knæ, hofte, fod, skulder, arme, ryg osv.) men det kan også være træning/behandling af en ganske ”almindelig” skade, der hverken kræver operation eller anden lægelig indblanding.

Før en operation af f.eks. en hofte bør man altid træne muskulaturen omkring hoften og det pågældende ben op. Dermed står man med en meget bedre chance for en succesfuld, hurtigere og mindre smertefuld rehabilitering.

Genoptræning kan også gælde gravide, overvægtige eller personer, som blot har behov for at blive guidet til den bedste træning. Vi har på alle vores klinikker træningsfaciliteter, som kan bruges til samtlige muskler og dække alle områder af kroppen.

Vederlagsfri genoptræning

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er overordnet set målrettet personer med svært fysisk handicap, funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom eller medfødte eller arvelige sygdomme. Formålet med den fysioterapeutiske indsats for disse personer er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til personer, som opfylder en række fastsatte kriterier.

For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (2021), herunder den dertil hørende diagnoseliste. Klik her for at læse den fulde vejledning.

For mere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og vi opfordrer også til, at man kontakter egen læge, der kan bistå med yderligere information.
Der er i sidste ende også praktiserende læge eller speciallæge, der vurderer, hvorvidt man er berettiget til en vederlagsfri henvisning.

I vores ydernummerklinikker dækker vi også rehabilitering af vederlagsfri patienter, hvor vi går op i at tilrettelægge træningen specifikt til den enkelte patient.

Vi lægger stor vægt på, at patienten bliver presset i træningen, så patienten gør fremskridt eller som minimum vedligeholder det nuværende funktionsniveau. Også i tilfælde af mere kroniske tilfælde viser vores behandlingsteknikker at have god effekt i form af smertenedsættelse og øget mobilitet. Det er ikke kun med sportsfolk, at vi har gode resultater.