Priser

Priser for ydernummerklinikkerne

Nedenstående priser gælder for alle ydernummerklinikker.

(pr. 1. oktober 2020 / gr. 1 patienter) Vores honorar (uden henvisning) Patientandel (det du skal betale, hvis du har henvisning) Sygesikringsandel (det du får dækket pga. henvisning) Tilskud fra sygeforsikring "danmark" (hvis du er medlem)
Første konsultation 462.68 280.85 181.83 133.00
Normal behandling 294.18 178.57 115.61 88.00
Kort behandling 196.12 119.04 77.08 59.00
Opfølgende træningsterapi 98.07 59.53 38.54 30.00
Holdtræning 196.12 119.04 77.08 59.00
Udeblivelse 294.18 294.18 0.00 0.00
Akupunktur i forb. med fysbehandling 50.00 50.00 0.00 0.00