Priser

Priser for ydernummerklinikkerne

Nedenstående priser gælder for alle ydernummerklinikker.

wdt_ID (PR. 1. april 2024 / GR. 1 PATIENTER) VORES HONORAR (UDEN HENVISNING) PATIENTANDEL (DET DU SKAL BETALE, HVIS DU HAR HENVISNING) SYGESIKRINGSANDEL (DET DU FÅR DÆKKET PGA. HENVISNING) TILSKUD FRA SYGEFORSIKRING "DANMARK" (HVIS DU ER MEDLEM)
1 Første konsultation 506,72 307,58 199,14 133,00
2 Individuel konsultation 322,19 195,57 126,62 88,00
3 Afgrænset konsultation 214,81 130,39 84,42 59,00
4 Superviseret selvtræning på klinik 107,42 65,20 42,22 30,00
5 Holdkonsultation 214,81 130,39 84,42 59,00
6 Udeblivelse 322,19 322,19 0,00 0,00
7 Akupunktur i forb. med fysbehandling 50,00 50,00 0,00 0,00