Priser

Priser for ydernummerklinikkerne

Nedenstående priser gælder for alle ydernummerklinikker.

(pr. 1. april 2020 / gr. 1 patienter) Vores honorar (uden henvisning) Patientandel (det du skal betale, hvis du har henvisning) Sygesikringsandel (det du får dækket pga. henvisning) Tilskud fra sygeforsikring "danmark" (hvis du er medlem)
Første konsultation 460.19 279.34 180.85 133.00
Normal behandling 292.60 177.61 114.99 88.00
Kort behandling 195.07 118.41 76.66 59.00
Opfølgende træningsterapi 97.54 59.21 38.33 30.00
Holdtræning 195.07 118.41 76.66 59.00
Udeblivelse 292.60 292.60 0.00 0.00
Akupunktur i forb. med fysbehandling 50.00 50.00 0.00 0.00