Priser

Priser for ydernummerklinikkerne

Nedenstående priser gælder for alle ydernummerklinikker.

(pr. 1. oktober 2019 / gr. 1 patienter) Vores honorar (uden henvisning) Patientandel (det du skal betale, hvis du har henvisning) Sygesikringsandel (det du får dækket pga. henvisning) Tilskud fra sygeforsikring "danmark" (hvis du er medlem)
Første konsultation 453.79 275.45 178.34 133.00
Normal behandling 288.53 175.14 113.39 88.00
Kort behandling 192.36 116.76 75.60 59.00
Opfølgende træningsterapi 96.18 58.38 37.80 30.00
Holdtræning 192.36 116.76 75.60 59.00
Udeblivelse 288.53 288.53 0.00 0.00
Akupunktur i forb. med fysbehandling 50.00 50.00 0.00 0.00