Priser

Priser for ydernummerklinikkerne

Nedenstående priser gælder for alle ydernummerklinikker.

(pr. 1. april 2021 / gr. 1 patienter) Vores honorar (uden henvisning) Patientandel (det du skal betale, hvis du har henvisning) Sygesikringsandel (det du får dækket pga. henvisning) Tilskud fra sygeforsikring "danmark" (hvis du er medlem)
Første konsultation 464.39 281.88 182.51 133.00
Normal behandling 295.27 179.23 116.04 88.00
Kort behandling 196.85 119.49 77.36 59.00
Opfølgende træningsterapi 98.43 59.75 38.68 30.00
Holdtræning 196.85 119.49 77.36 59.00
Udeblivelse 295.27 295.27 0.00 0.00
Akupunktur i forb. med fysbehandling 50.00 50.00 0.00 0.00