Velkommen

ProTreatment er en fysioterapeutisk klinik, der sætter patientens individuelle skade og behov i centrum via progressiv behandling. Den mest kompetente behandlingsmetode bliver udvalgt ud fra kriterier, hvor hurtig og succesfuld rehabilitering kommer før videnskabelige undersøgelser.

Vi uddanner patienten i at forstå sin egen krop, mens vi genopbygger patienten,
og gør patienten endnu stærkere end før.

Eksempel på et forløb

Det er ekstremt vigtigt, at diagnosticeringen og behandlingsforløbet bliver påbegyndt hurtigst muligt, så skadesperioden minimeres. Patienten vil blive tilset af en ProTreatment behandler, når man henvender sig til ProTreatment: Der bliver stillet en diagnose, og et behandlingsforløb bliver tilrettelagt. Og når der er behov for ortopædkirurgisk udredning/operation/scanning, arbejder vi sammen med landets bedste og mest ambitiøse privathospital.

Vi fokuserer meget på at udvikle patientens forståelse for den individuelle skade:

– Hvorfor får patienten netop denne skade?

– Hvad kan patienten gøre for at forebygge, at det sker igen?

– Hvilke typer skader skal patienten være specielt opmærksom på med sin kropssammensætning?

Profil

ProTreatment ApS blev stiftet i oktober 2006. Klinikken blev startet da vi fandt, at der manglede et sted, hvor der var plads til at samle forskellige behandlingsformer og diagnosticering med patienten i centrum. Vi mente, at der i det eksisterende system var for langt til løsningen af et sommetider simpelt bevægeapparats problem.

På trods af vores relative korte levetid har vi opbygget stor anerkendelse for vores ekspertise i at diagnosticere skader, hvad enten der er behov for lægelig udredning, eller om skaden kan klares med de behandlingsteknikker vi kan tilbyde.

Vision

ProTreatments vision er at blive Danmarks foretrukne klinik for diagnosticering, behandling og træning af bevægeapparatet.