Firmaordning

Hos ProTreatment er der mulighed for at indgå aftale om en firmaordning, der tilgodeser netop din virksomheds behov. Personalepleje er et mere og mere udbredt fænomen, og det kan altid anbefales at tilbyde behandling og udredning af problemet, før det bliver til en eller mange sygedage. I kan få faste tider på klinikken, i Jeres virksomhed eller give medarbejderen en klippekortsordning til klinikken. ProTreatment kan også tilbyde massageordning, hvis virksomheden har mere fokus på afstresning end egentlig behandling.

 

  • ProTreatment leverer alt behandlingsudstyr og massagebriks
  • Alle behandlere er autoriserede fysioterapeuter
  • Alle fysioterapeuter er i stand til at stille en diagnose og planlægge relevant behandlingsforløb uafhængig af lægeordinering
  • Vikarordning ved ferie m.v
  • Løbende evaluering af ordningen
  • Patientansvarsforsikring
  • Behandlingsordningen kan kombinere med gennemgang af arbejdspladser eller specifik træningsinstruktion på arbejdsplads eller klinik

Skattefrihed
Sundhedsordninger, med fokus på forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og gener, er skattefrie for medarbejderne og fradragsberettiget for arbejdsgiveren. Det samme gælder udarbejdelse af APV og relevante undersøgelser og justering af arbejdspladser. Ordningen kan desuden laves som en bruttolønsordning, hvor en evt. egenbetaling fra patienten kan fratrækkes i bruttolønnen.

 

Sygesikringen og momsfritagelse
Sundhedsydelsen fysioterapi er fritaget for moms. Der kan ydes tilskud fra Den offentlige Sygesikring.

 

Kontakt Erhvervs- og Sundhedskonsulent, Nanna Jørgensen for tilbud, på mail: nanna@protreatment.dk.